Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект щодо діяльності енергосервісних компаній в Україні

06.02.2015

«На сьогодні у Законах України відсутні спеціальні положення щодо правових засад реалізації енергосервісних договорів, що не дає можливості залучати інвестиції у підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів.

Фінансування енергозберігаючих проектів за рахунок залучення приватного капіталу через запровадження механізму надання енергосервісних послуг дозволить протягом десятиріччя комплексно вирішити питання енергозбереження в бюджетній сфері та охопити більшу кількість об’єктів, що зменшить поточні видатки бюджетів на утримання будівель та забезпечить ефективне виконання державних програм з підвищення енергоефективності» - зазначив Голова Держенергоефективності Сергій Савчук, коментуючи необхідність прийняття законопроекту.  

18 країн Європейського Союзу (зокрема Австрія, Німеччина, Польща, Румунія, Болгарія, Іспанія, Швеція, Латвія, Литва та інші) успішно впроваджують ЕСКО-контракти в громадських будівлях. Ефективність енергосервісу в США за останні 30 років призвела до скорочення енергоспоживання в бюджетних будівлях на 35% та перехід ЕСКО-компаній до впровадження енергоощадних заходів в житлово-комунальному секторі.

Впровадження енергосервісних договорів в бюджетних установах є вимогою Директиви Європейського Парламенту 2006/32/ЕС, яку Україна зобов’язувалася виконати ще у 2012 році. 

Потенціал економії енергоресурсів за рахунок енергоефективних проектів у будівлях складає до 0,8 млрд куб м природного газу або 6,5 млрд гривень щорічних видатків бюджетних коштів.

«Законопроект усуває основні перешкоди залучення приватного капіталу  як в енергоефективність об’єктів соціально-гуманітарної сфери, так і закладає основи для енергосервісних контрактів в багатоквартирних будинках, де ЕСКО-компанії за умови певних економічних стимулів з боку держави мають потенціал капіталовкладень 225 млрд грн., що у довгостроковій перспективі заощадить у сфері централізованого теплопостачання  2,25 млрд куб м/рік газу.

Отже, прийняття проекту сприятиме реалізації цілеспрямованої політики держави, спрямованої на зменшення енергетичної залежності України від імпортованих енергоносіїв та переорієнтацією державних ресурсів з поточних витрат на капітальні інвестиції» - підкреслив Сергій Савчук.

 

http://saee.gov.ua/